Psykoterapeuttinen viitekehykseni on ratkaisukeskeinen ja psykofyysisesti orientoitunut. Toimin rinnallakulkijanasi ja tukijanasi samalla kuitenkin sinua aktiivisesti haastaen. Minua kiinnostaa sinun tarinasi ja haluan auttaa sinua etsimään ne puuttuvat palat, joita kaipaat. Ratkaisukeskeiselle psykoterapialle on ominaista, että työskentelyä suuntaavat nykyhetkeä ja tulevaisuutta koskevat toiveesi ja tavoitteesi, menneisyyttäsi unohtamatta. Psykofyysisyys rikastaa psykoterapiaa mm. kehollisin menetelmin. Huomiota kiinnitetään kehotietoisuuteen ja sanattomaan vuorovaikutukseen.

Kaikista tärkeintä psykoterapian onnistumisen kannalta on, että koet minut itsellesi sopivana ihmisenä, jonka kanssa uskallat olla juuri sinä, kokonaisvaltaisesti. Terapeuttisessa työskentelyssämme hyödynnän kaikkea elämän aikana oppimaani tilanteeseen soveltuvalla ja yhdessä sovitulla tavalla. Luovat ja toiminnalliset menetelmät voivat monipuolistaa matkaa terapeuttiseen oivallukseen. Joskus tie ajatuksiin ja tunteisiin kulkee kirjoittamisen, musiikin, luontokokemuksen tai valokuvien kautta.

”Oman pelkonsa tunnustanut on jo
voittanut peloista ensimmäisen.”
– Tuntematon

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa huomio kiinnitetään pieniin edistysaskeliin tai liikahduksiin kohti tavoitetta. Edistyksen tutkiminen kannustaa ponnistelemaan ja jatkamaan. Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori ovat työskentelyssä keskeisessä asemassa.
Psykofyysisessä psykoterapiassa suunnataan huomiota myös mm. autonominen hermoston toimintaan ja vireystilan säätelyyn. Psykoterapiasuhteessa kiinnitetään huomiota vuorovaikutteiseen tunnesäätelyyn ja tavoitteena on itsesäätelytaitojen kehittyminen.

Tapaamisissamme pääosassa olet sinä ja sinun tarpeidesi ja toiveidesi mukaan räätälöimme yhdessä psykoterapiaprosessin, joka johtaa sinua haluamaasi suuntaan. Työskentelyssämme voimme hyödyntää keskustelun ohella erilaisia harjoituksia, kirjoittamista,voimauttavaa valokuvaamista, luontoa, rentoutumista, ulkoilua, piirtämistä, maalaamista ja muita toiminnallisia menetelmiä. Toimin osan aikaa myös eläinavusteisesti, jolloin koirani työskentelee sovitusti seurassamme.