Olen Riina Johansson, vuonna 1974 Rovaniemellä syntynyt, sittemmin pitkin maatamme kulkenut ja Naantaliin tällä vuosituhannella asettunut nainen. Ammatiltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja, seikkailuohjaaja ja Valviran laillistama psykoterapeutti (ET). Ammattitaitoani olen rikastanut mm. psykofyysisen psykoterapian, kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan ja eläinavusteisen valmentajan opinnoilla ja olen jatkuvasti kiinnostunut oppimaan uutta. Tällä hetkellä teen työn ohessa psykofyysisen psykoterapian työnohjaaja- ja kouluttajaopintoja.
Olen myös vaimo, koiranomistaja, luonnossa vaeltelija ja ikuinen haaveilija. Sydäntäni lähellä on Ihminen. Olen pitkään (vuodesta 1996) työskennellyt mielenterveys-, nuoriso- ja sosiaalityön kentällä – niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa. Olen toiminut monipuolisesti yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmätasolla ja huomannut miten tärkeää on saada oikea-aikaista, itselle sopivaa ja ammattitaitoista apua. omakuva

Lukemattomien kohtaamisien myötä olen saanut laajan käsityksen ihmisen elämästä sen moninaisine iloineen ja suruineen. Olen myös kerta toisensa jälkeen nöyrän riemastuneena saanut seurata, miten ihminen vahvistuu löytäessään omat uinuneet voimavaransa. Ihmisen ryhtikin muuttuu, kun hän huomaa, että omat jalat kantavat sittenkin.

Töissäni keskeisinä sisältöinä ovat olleet erilaiset mielenterveys- ja mielialakysymykset, toiveikkuuden ja elämänhalun löytäminen ja säilyttäminen, unettomuus ja uniongelmat, rentoutuminen ja stressinhallinta, minäkuva – ja itsetuntopohdinnat, erilaiset elämänkriisit ja kehityskriisit ja niissä selviytyminen, sekä työelämään tai opintoihin pyrkiminen tai niissä pysyminen.

Ammatilliseen osaamiseeni kuuluu suoran asiakastyön lisäksi luentojen ja koulutusten pitäminen, ryhmien ohjaaminen sekä uusien toimintatapojen ja –menetelmien kehittäminen.

Työskentelyni laatua ylläpitää jatkuva oma työnohjaus.
 

”Jokainen pulma sisältää
oman ratkaisunsa avaimen.”
– Stanley Arnold