Olen Riina Johansson, vuonna 1974 Rovaniemellä syntynyt, sittemmin pitkin maatamme kulkenut ja Naantaliin tällä vuosituhannella asettunut ikuinen ihmettelijä. Ammatiltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja (1996), seikkailuohjaaja (1999) ja Valviran laillistama psykoterapeutti (2012) j a kehopsykoterapeutti (2019) sekä psykofyysisen psykoterapian kouluttaja ja työnohjaaja. Ammattitaitoani olen rikastanut mm. psykofyysisen psykoterapian, kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan, eläinavusteisen valmentajan sekä monipuolisten luovien menetelmien opinnoilla – ja olen jatkuvasti kiinnostunut oppimaan uutta.

Olen myös vaimo, koiranomistaja, luonnossa vaeltelija ja haaveilija. Luonnon ja eläinten ohella sydäntäni lähellä on Ihminen. Ihmiskuvani ja maailmankuvani on holistinen ja työskentelyotteeni uteliaan tutkiskeleva. Olen 1990- luvulta saakka työskennellyt monipuolisesti mielenterveys-, nuoriso- ja sosiaalityön kentällä – niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa. Olen toiminut yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmätasolla ja huomannut miten tärkeää on saada oikea-aikaista, itselle sopivaa ja ammattitaitoista apua. Ja aina palaan siihen, että merkityksellisintä on aito kohtaaminen.

omakuva

Lukemattomien kohtaamisien myötä olenkin saanut rikkaan ja monimuotoisen käsityksen ihmisen elämästä sen moninaisine iloineen ja suruineen. Olen myös kerta toisensa jälkeen nöyrän riemastuneena saanut seurata, miten ihminen vahvistuu löytäessään omat uinuneet voimavaransa, uudenlaisen yhteyden itseensä ja ympäristöönsä. Kokonaisvaltaiset muutokset ovat näkyviä, kuuluvia, tuntuvia.

Töissäni keskeisinä sisältöinä ovat olleet erilaiset mielenterveys- ja mielialakysymykset, toiveikkuuden ja elämänhalun löytäminen ja säilyttäminen, unettomuus ja uniongelmat, rentoutuminen ja stressinhallinta, minäkuva – ja itsetuntopohdinnat, syömishäiriöt, erilaiset elämänkriisit ja kehityskriisit ja niissä selviytyminen, sekä suhteisiin, työelämään tai opintoihin liittyvät kysymykset.
Ammatilliseen osaamiseeni kuuluu suoran asiakastyön lisäksi luentojen ja koulutusten pitäminen, ryhmien ohjaaminen sekä uusien toimintatapojen ja –menetelmien kehittäminen.

Minut löydät myös Kelan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palveluntuottajarekisteristä.
Työskentelyni laatua ja potilasturvallisuutta ylläpitää jatkuva oma työnohjaus.


 

”Jokainen pulma sisältää
oman ratkaisunsa avaimen.”
– Stanley Arnold