Psykoterapia

Yksilöpsykoterapia 85 €/45 min

Kelan maksama enimmäiskorvaus kuntoutuspsykoterapioissa 1.1.2016 alkaen on 57,60 e / kerta.

Lisätietoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta ja maksukäytännöistä: http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia

Psykoterapiaan hakeutuvan opas -> https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/psykoterapiaan_hakeutujan_opas/Pages/default.aspx

Pariterapia 95 €/90 min

Pariterapiaa voidaan hyödyntää ristiriitatilanteissa, joita parin on vaikeaa itse ratkaista. Ratkaisemattomat ristiriidat voivat näyttäytyä parisuhteessa mm. syyttelynä, mustasukkaisuutena, pettymyksinä ja loukkaantumisina. Pariterapiassa kumppaneilla on neutraalin osapuolen ohjauksessa mahdollisuus kuulla ja tulla kuulluksi ja löytää yhdessä juuri itselle sopivia ratkaisuja, joiden avulla voidaan jatkaa eteenpäin. Tapaamisten määrästä ja tiheydestä sovitaan tarpeen mukaan. Joskus jo yksi käynti voi kirkastaa ajatuksia, toisinaan käyntikertoja tarvitaan enemmän. Tapaamisia voi olla viikoittain, tai esim. 2-4 viikon välein.

Konsultaatio / Koulutus / Ryhmänohjaus

Hinta sovitaan tilaajan kanssa erikseen koulutusaiheen, keston ja osallistujien lukumäärän mukaan. Koulutukset räätälöidään tilaajan tarpeen ja toiveiden mukaan.