Psykoterapia

Yksilöpsykoterapia 90 €/45 min (1.11.22 alkaen)

Kelan maksama enimmäiskorvaus kuntoutuspsykoterapioissa 1.1.2016 alkaen on 57,60 e / kerta.

Lisätietoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta ja maksukäytännöistä: http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia

Psykoterapiaan hakeutuvan opas -> https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/psykoterapiaan_hakeutujan_opas/Pages/default.aspx

Työnohjaukset
Tarjoan psykofyysisesti orientoitunutta työnohjausta erityisesti psykoterapeuteille ja muille hoito- ja sosiaalialan ihmisille sekä työssä jaksamisen tukemiseen myös muilla aloilla työskenteleville. Psykofyysisesti orientoituneessa työnohjauksessa voidaan keskustelun lisäksi tilanteita ja tunteita käsitellä myös toiminnallisin ja kehollisin keinoin. Huomiota kiinnitetään kokemuksiin, tuntemuksiin, kehon järjestäytymiseen, aistimuksiin ja tunteisiin. Kehotietoisuuden vahvistuessa oman kehon signaalien ja vireystilan huomiointi tulee tutummaksi. Tällöin on helpompi tunnistaa selkeämmin esimerkiksi stressin oireita, mikä voi vahvistaa työssä jaksamista ja hyvinvointia.
Työnohjausta on tarjolla yksilöille, työpareille ja pienille ryhmille.

Työnohjaukset ovat toteutettavissa voi sisällä, ulkona tai etänä.

Erätulilla
Haluatko tulla työnohjaukseen luonnon helmaan, metsään ja tulille? Toteutan työnohjausta myös lähiluonnossa, missä voimme yhdessä sovitusti olla liikkeessä ja rauhoittua tulen äärelle / metsän siimekseen. Tässä työnohjauksessa on vahvasti mukana luonnon terapeuttinen voima ja sen vaikutusta omaan itseen voi rauhassa myös tutkiskella osana työnohjausprosessia.

Etätulilla
Haluaisitko tulla työnohjaukseen luonnon helmaan, mutta se on maantieteellisten tai aikataulullisten haasteiden vuoksi mahdotonta? Voimme tavata etätulilla – sinä siellä missä oletkin, minä luonnon helmassa – tarjoten sinulle luonnon ja mahdollisesti nuotiotulien rauhoittavan voiman videoyhteyden välityksellä.

Hinnat toteutustavasta riippuen 100 / 120 / 140 / 160 €

Kysy ihmeessä lisää!

Konsultaatio / Koulutus / Ryhmänohjaus

Hinta sovitaan tilaajan kanssa erikseen koulutusaiheen, keston ja osallistujien lukumäärän mukaan. Koulutukset räätälöidään tilaajan tarpeen ja toiveiden mukaan.